Mapka

 
Plánované umiestnenie je južne od Šamorína, v časti Šámot - v priemyselnom parku mesta Šamorín.
 
 

Kontakt

SPV Dálovce, s.r.o.

sídlo: Popradská ul.č. 71
821 06 Bratislava, SR
zapísaná v OR OS Bratislava 1,
odd.s.r.o., vl.č. 108468/B


+421 917 710 773
+421 908 169 129
+421 911 500 542