Mapka

 
Plánované umiestnenie je južne od Šamorína, v časti Šámot - v priemyselnom parku mesta Šamorín.