Kontakt

 

SPV Dálovce, s.r.o.
Popradská ul.č. 71
821 06 Bratislava

Slovenská republika

Európa

Tel.: +421 917 710 773

        +421 908 169 129

E-mail: info@plazmaslovakia.sk

            spv.dalovce@gmail.com

IČO: 45615756

DIČ: 2023062393

 


Kontaktujte nás


Kontakt

SPV Dálovce, s.r.o.

sídlo: Popradská ul.č. 71
821 06 Bratislava, SR
zapísaná v OR OS Bratislava 1,
odd.s.r.o., vl.č. 108468/B


+421 917 710 773
+421 908 169 129
+421 911 500 542