Plánované umiestnenie Zariadenia

Plánovaná lokalita

Plánovaná lokalita je južne od Šamorína, čsť Šámot -  priemyselný park mesta Šamorín